Včera (19. 7.) byla zahájena oprava mostu v ulici Generála Píky na komunikaci I/34 v Českých Budějovicích.

Na mostě, který se nachází v bezprostřední blízkosti křižovatky s ulicí Nádražní už evidujeme závady, které je nutné odstranit. Podpovrchové mostní závěry jsou rozpadlé a začínají propouštět, čímž dochází k postupnému narušování konstrukce mostu. Na mostě tak z toho důvodu dojde k výměně mostních závěrů za povrchové a vyměněna bude i obrusná vrstva vozovky v řešeném místě.

Po dobu prací, které jsou plánované na sedm týdnů, bude silnice částečně uzavřena. Směrem na Lišov zůstane komunikace i nadále průjezdná. Ve směru do centra města pak bude doprava svedena na objízdnou trasu ulicemi Okružní a Pražská třída.

Stavební úpravy na místě pro Ředitelství silnic a dálnic provádí firma COLAS CZ za cenu 3, 63 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email