Silnice I/39 je hlavním tahem z Českých Budějovic směrem na Český Krumlov, Lipensko a dále pak do jihočeské části Šumavy. Dopravní vytížení na trase tak může být mnohdy značné. Z toho důvodu je tedy nutné udržovat vozovku ve stavu, který je dopravnímu vytížení odpovídající.

 

Již 17. 5. jsme v okolí vesnice Kladenské Rovné na Českokrumlovsku chtěli zahájit jednu z oprav na této komunikaci. Nicméně, nepříznivé klimatické podmínky neumožnily opravu zahájit v termínu, ve kterém bylo plánováno. Datum realizace muselo být posunuto a se zahájením stavebních prací nyní počítáme nejdříve 26. 5.

Po zahájení bude oprava probíhat ve dvou úsecích. První z nich je přes kilometr dlouhý ve směru od Kájova, a to od odbočky na Mezipotočí až po obec Kladenské Rovné. Druhý opravovaný úsek začíná za obcí Kladenské Rovné směrem na Hořice na Šumavě a je dlouhý zhruba 3,5 kilometru.

Oba úseky již vykazují jak podélné, tak příčné deformace vozovky a také kryt vozovky je již vyžilý. Na místě proto bude provedena úprava povrchu s předtěrem a následně oprava pomocí technologie mikrokoberce. Ta obnáší pokládku dvou vrstev obalované živičné směsi, která se nanáší na stávající povrch vozovky. Oprava nejen že prodlouží životnost komunikace, ale také výrazně zlepší její protismykové vlastnosti. Součástí opravy je následné provedení vodorovného dopravního značení.

Oprava bude probíhat za částečné uzavírky úseku, kdy doprava bude vedena jedním pruhem kyvadlově. Provoz pak bude řízen světelnou signalizací nebo pověřenými pracovníky.

Stavební úpravy bude pro Ředitelství silnic a dálnic provádět společnost Vialit Soběslav, která uspěla ve výběrovém řízení s cenou 9,4 mil. Kč bez DPH. Opravy na místě byly plánovány do konce června letošního roku. Vzhledem k odložení data zahájení je ale možné, že termín dokončení bude posunutý.

Print Friendly, PDF & Email