V rámci akce I/39 Želnava – Záhvozdí probíhala od konce června na silnici I/39 oprava téměř 4,5 kilometru dlouhého úseku komunikace. Nejpozději v úterý 4. 10. by pak oprava měla být dokončena a silnice by měla opět být průjezdná bez omezení pro všechna vozidla.

Stavební úpravy v řešeném úseku vedoucím převážně zalesněným územím ale i obcemi Želnava a Slunečná zahrnovaly výměnu asfaltového souvrství, obnovu odvodnění, úpravu krajnic, zemních těles a také obnovu vodorovného dopravního značení.

Samotná oprava byla prováděna po polovinách a provoz byl v místě prací veden kyvadlově. Kompletně uzavřena byla komunikace pro vozidla nad 3,5 tuny. Ta musela po celou dobu trvání stavebních prací využívat objízdné trasy přes silnice II. tříd. Úplná uzavírka tak s blížícím se dokončením prací bude ukončena také.

Pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla stavební úpravy společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou stavby ve výši 63,8 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email