O víkendu byla zcela zprovozněna silnice I/39 ve zhruba dvoukilometrovém úseku mezi Volary a jejich místní částí Chlum, kde od druhé poloviny dubna probíhala oprava. Na místě i nadále pokračují dokončovací stavební práce, ty už však dopravu omezují pouze minimálně.

Na silnici v řešeném úseku došlo k obnovení asfaltového souvrství vozovky. Byla zesílena její konstrukce a došlo také jejímu rozšíření na šířku 6,5m. Hlavním důvodem opravy byla nedostatečná šířka komunikace, která již neodpovídala skladbě a intenzitě dopravy. Silnice také vykazovala řadu poruch, jako například vyjeté koleje na nezpevněných krajnicích.

Řidiči se v opravovaném úseku nevyhnuli omezením. Osobní automobily řešeným úsekem mohly po dobu realizace opravy projíždět. Provoz byl řízen kyvadlově po volné polovině vozovky. Nákladní automobily byly ale nuceny využít objízdných tras. Nyní již mohou komunikaci v tomto úseku opět využívat.

Opravu pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla firma STRABAG a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou 15,3 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email