Během pondělí jsme zahájili opravu zhruba kilometrového úseku komunikace I/4 Malenice – Lčovice.

Vozovka v řešeném úseku vykazuje závady, které je nutné opravit. Jedná se o opravu konstrukčních vrstev vozovky. Během stavebních prací tak dojde k výměně podkladní, ložné a obrusné vrstvy vozovky. Součástí opravy je i úprava autobusových zálivů a odbočovacího pruhu na čerpací stanici, která se v úseku nachází. Dále bude provedena oprava propustků pod silnicí a sjezdy a dojde k úpravě odvodnění a krajnic. Samotná oprava bude probíhat v rámci 4 etap.

Práce budou probíhat za částečné uzavírky komunikace I/4. Veškerá doprava tak bude vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově. Provoz budou na místě řídit semafory. Úplné uzavírky se budou v návaznosti na jednotlivé etapy stavby postupně týkat vedlejších silnic, a to III/107 směr Nahořany, III/14410 směr Lčovice a III/1442 směr Malenice.

Opravu bude pro Ředitelství silnic a dálnic provádět společnost Silnice Klatovy a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby ve výši 14,7 mil. Kč bez DPH. Práce by na místě měly být dokončeny během prvního srpnového týdne.

Print Friendly, PDF & Email