Další z plánovaných akcí letošní stavební sezóny je oprava silnice I/4 v úseku Malenice – Lčovice. 

Opravu zhruba 1 km dlouhého úseku vedoucího okolo obce Lčovice plánujeme zahájit během první poloviny letošního roku. Vozovka v řešeném úseku vykazuje řadu závad, které budou odstraněny obnovou asfaltového souvrství vozovky, opravou odvodňovacího systému a opravou krajnic. Samotná oprava vozovky by pak měla trvat zhruba tři měsíce.

V současné době probíhá vyhodnocování nabídek, které byly ve výběrovém řízení podány. Celkem se do výběrového řízení přihlásilo 6 společností. Předpokládaná cena opravy je 15 – 16 mil. Kč bez DPH.

 

 

Print Friendly, PDF & Email