V souvislosti s řadou dotazů ohledně plánované opravy mostu přes železniční trať v Protivíně na silnici I/20 (ev.č. 20-075) přinášíme aktualizaci informací právě k tomuto tématu. 

Po provedení diagnostických průzkumů bylo zjištěno, že most vykazuje řadu závad, které bude výhledově nutné odstranit. Zejména kvůli nevyhovujícímu stavu předpínacích výztuží je pak za potřebí provést jeho kompletní opravu. Ta v tomto případě obnáší úplnou demolici stávajícího mostu a výstavbu mostu zcela nového, a to takového, který bude odpovídat současným normám.

V rámci příprav na stavbu v současné chvíli probíhá příprava dokumentů pro žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Prozatím tak nelze s určitostí sdělit, kdy přesně k demoličním pracím a následné výstavbě nového mostu dojde. Předpoklad zahájení stavebních prací je v roce 2024.

Dalším důvodem pro opravu stávajícího mostu jsou pak také plánované úpravy silnice I/20, kdy na trase mezi Českými Budějovicemi a Pískem dojde k výrazné proměně stávající komunikace. Ve vybraných úsecích bude silnice zkapacitněna a její uspořádání se změní ze současného 1+1 na 2+1. Podrobný popis jednotlivých projektů si můžete prohlédnout v naší mapové aplikaci zde: Plánované stavby I/20

Právě kvůli těmto projektům je potřeba, aby podoba mostu odpovídala současným normám tak, aby v řešeném úseku nedocházelo k možným dopravním komplikacím a zvýšila se tak bezpečnost a plynulost dopravního provozu.

 

Předpokládané vedení objízdných tras:

Vzhledem k tomu, že se most nachází na hlavním tahu na Písek a Prahu, prochází zastavěným územím a kříží železniční trať, dojde během výstavby na místě ke značným omezením provozu. Nejreálnější variantou vedení objízdné trasy pro silnici I/20 (zejména pro nákladní dopravu) se jeví odklonění dopravy na silnice I/22 a I/4 přes Strakonice, která by představovala relativně malý kilometrový nájezd navíc, a to zhruba 12 km. Větší kilometrový nájezd by čekal kamionovou dopravu ze silnice I/29 v Písku. Dopady této uzavírky by však mohly být minimalizovány vhodným dopravním značením upozorňujícím na uzavírku již od města Tábor na silnicích I/19 a I/29. Místní doprava do 3,5t by pak mohla volit kratší objízdní trasy po silnicích II. a III. třídy.

Print Friendly, PDF & Email