Průjezd obcí Kájov na Českokrumlovsku na silnici I/39 je opět možný bez výraznějších omezení. Skončili zde totiž práce na opravě protihlukové stěny kopírující hlavní komunikaci, které zde byly od poloviny února prováděny.

Na základě výsledků provedených měření už původní protihluková stěna nesplňovala hygienické limity KHS a hluková zátěž z automobilové silniční dopravy byla v měřeném úseku nadlimitní. Z toho důvodu byla na místě provedena výměna stávající stěny za novou. Během provádění stavebních úprav došlo mimo jiné k prodloužení stěny o zhruba 120 m a také k jejímu navýšení o zhruba 0,5 m. Součástí této stavby bylo také odstranění a výstavba nové římsy na mostě přes říčku Polečnici, která také byla po celé délce mostu nově osazena průhlednou protihlukovou stěnou.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provedla stavební úpravy společnost STRABAG a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby ve výši 13,5 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email