Od středy 1. 11. 2023 bude opravovaná silnice I/34 u Jindřichova Hradce opět průjezdná bez výraznějších omezení.

V rámci akce I/34 Lásenice – Horní Žďár proběhly stavební úpravy na zhruba 3,3 kilometrech vozovky mezi obcemi Lásenice a Horní Žďár. Část opravy se pak také týkala průtahu obce Horní Žďár. Vynechány naopak byly úseky s novým krytem vozovky, kde už byly opravy v minulých letech prováděny.

Během stavebních prací došlo k výměně asfaltového souvrství vozovky, opravě propustků nebo například autobusových sjezdů na území Horního Žďáru. V nezbytném rozsahu pak došlo k opravě povrchu na stávajících sjezdech a křižovatkách. Nový kryt vozovky by měl nyní zajistit řádné odvodnění povrchu silnice I/34 a tím i zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu silničních vozidel.

Dokončovací práce budou ještě několik dní probíhat na jednom z propustků na trase. Ty už by nicméně provoz příliš omezovat neměly.

Stavební úpravy na vozovce provedla pro Ředitelství silnic a dálnic společnost Metrostav Infrastructure a. s. za cenu 48 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email