Lokální opravy povrchu omezí provoz na silnicích I/20 v Písku a I/29 na trase mezi Pískem a Oltyní.

Na vybraných úsecích silnic I/20 a I/29 budou prováděny velkoplošné opravy asfaltových hutněných vrstev vozovky. V místě stavební činnosti budou komunikace částečně uzavřeny a provoz bude veden jedním jízdním pruhem kyvadlově.

V případě opravy povrchu na nájezdové větvi silnice I/20 u obchodní zóny v Písku bude doprava vedena po objízdné trase přes Semice.

Termín provádění oprav: 16. 10. 2023 – 30. 10. 2023

Print Friendly, PDF & Email