Nejpozději v pondělí 28. 11. by mělo v režimu předčasného užívání dojít k obnovení provozu na mostě v Jiníně u Strakonic na silnici I/22, kde od poloviny června probíhá oprava.

V průběhu stavebních prací v rámci akce I/22 Jinín, most ev. č. 22-040 došlo na téměř 20 metrů dlouhém mostu k výměně mostních závěrů, ložisek a úpravě spodní stavby. Ta zahrnovala odstranění a náhradu závěrných zídek a úložného prahu. Dále byla provedena výměna říms, vozovkového souvrství a záchytného systému.

Samotná oprava probíhala po polovinách a nebylo tak nutné komunikaci zcela uzavírat. Provoz byl po celou dobu provádění stavebních prací veden jedním jízdním pruhem kyvadlově. Během pondělí by se pak měl provoz opět vrátit na celou šířku silnice.

Pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla stavební úpravy společnost SUPER-KRETE CZECH s.r.o., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou stavby ve výši 16,5 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email