S více než týdenním předstihem byla ve čtvrtek 26. 8. dokončena oprava mostu v ulici Generála Píky na komunikaci I/34 v Českých Budějovicích. Ve snaze co nejvíce odlehčit dopravě ve městě před zahájením veletrhu Země živitelka a začátkem školního roku, zprovoznila společnost COLAS CZ komunikaci už během minulého týdne. Původní termín opětovného uvedení mostu a komunikace do plného provozu byl přitom stanoven na 5. 9. 2021.

Na mostě, který se nachází v bezprostřední blízkosti křižovatky s ulicí Nádražní jsme evidovali závady, které bylo nutné odstranit. Podpovrchové mostní závěry byly rozpadlé a začaly propouštět, tím docházelo k postupnému narušování konstrukce mostu. Na mostě tak došlo k výměně mostních závěrů za povrchové a byla vyměněna obrusná vrstva vozovky v řešeném úseku.

Opětovným uvedením komunikace do provozu tak na místě skončila částečná uzavírka a řidiči už při cestě do centra města nemusejí využívat objízdné trasy po jiných komunikacích.

Stavební úpravy pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla firma COLAS CZ s cenou zakázky 3, 63 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email