Tento týden budou zahájeny práce na opravě/výměně protihlukových stěn na silnici I/20 v Českém Vrbném v Českých Budějovicích na výjezdu z města.

Z důvodu nadlimitní hlukové zátěže bylo rozhodnuto o výměně stávajících protihlukových stěn v okolí křižovatky silnice I/20 a Husovy třídy na výjezdu z Českých Budějovic. Jedná se o protihlukové stěny na celkem třech místech. Dvě ze stěn se nacházejí ještě před zmíněnou křižovatkou, třetí pak navazuje přímo za křížením zmíněných silnic.

Během stavebních prací dojde k demolici stávajících protihlukových stěn na více než 260 metrech. Na jejich místě budou následně vybudovány stěny nové, které budou současně prodlouženy a navýšeny na výšku mezi 3 a 4 metry.

Protihluková stěna 1 má celkovou délku 160 m, výšku 3,0 m. Provedení je neprůhledné v dl. 130 m a průhledné v severní části v dl. 30 m (před obchodem DAJ Sport).

Protihluková stěna 2 má celkovou délku 40 m a výšku 3,0 m. Stěna je neprůhledná.

Protihluková stěna 3 má celkovou délku 65 m, výška stěny je v jižní části dl. 60 m a vysoká 4,0 m, poslední pole na severní části stěny v dl. 5 m je vysoké 3 m.

Přesný situační popis umístění jednotlivých stěn naleznete v příloze e – mailu.

Po dobu provádění rekonstrukce dojde na silnici I/20 k omezení provozu a po celé délce stavby bude na výjezdu z města provoz veden pouze jedním jízdním pruhem.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede rekonstrukci společnost STRABAG Silnice a. s. za cenu 18 mil. Kč bez DPH. Práce jsou pak na místě plánované do druhé poloviny června.

Print Friendly, PDF & Email