Během tohoto pátku a soboty dojde k omezení provozu na silnici I/29 v Písku, a to z důvodu provádění stavebních úprav na okružní křižovatce silnic I/29 a III/139 (Táborská ulice).

V místě křížení obou komunikací bude společnost Porr a.s. provádět opravu povrchu vozovky, která už v řešeném úseku vykazuje řadu poruch. Provedena bude výměna obrusné vrstvy vozovky včetně lokálních sanací povrchu.

Po dobu provádění opravy dojde v místě k nutnému omezení provozu. K úplnému uzavření komunikace ale nedojde.

Print Friendly, PDF & Email