Jednu z nejvýraznějších dopravních závad na trase Jindřichův Hradec x dálnice D3 Praha – České Budějovice představuje v současné době průtah Kardašovou Řečicí. Uspořádání komunikace je i vzhledem ke zvyšující se dopravní vytíženosti silnice nadále zcela nevyhovující.

Plánovaná přeložka silnice I/23 mimo zastavěné území města do budoucna výrazně zlepší dopravní situaci v řešeném úseku. Odvedením tranzitní dopravy mimo město se také zvýší bezpečnost provozu na komunikaci, ale také v samotném městě Kardašova Řečice.

V rámci příprav realizace přeložky bylo nyní na stavbu I/23 Kardašova Řečice, obchvat Krajským úřadem Jihočeského kraje vydáno územní rozhodnutí. Pokud budou přípravy i nadále probíhat bez výrazných komplikací plánuje ŘSD ČR zahájit stavbu obchvatu v průběhu roku 2026.

Print Friendly, PDF & Email