Okružní křižovatka na silnici I/34 v Českých Budějovicích ve směru na Lišov je opět bez větších komplikací průjezdná.

Stavební úpravy na křižovatce byly zahájeny v první polovině září. Nyní, ještě několik dní před oficiálním termínem dokončení stavby, je komunikace I/34 opět zcela průjezdná. Předmětem stavby byla úprava výjezdu z okružní křižovatky na Okružní ulici na silnici I/34, kde byl upraven příjezd ze silnice II/634 (příjezd od Rudolfovské ulice) a byl zde vybudován pruh, který převede dopravu od Rudolfovské směrem na Lišov a Jindřichův Hradec samostatným jízdním pruhem tzv. bypass. Ten ústí na silnici I/34 ve směru na Jindřichův Hradec. V celkovém součtu tak jsou z okružního pásu křižovatky nyní vytaženy tři jízdní pruhy. Nově vybudovaný bypass se po dosažení potřebné délky dále připojuje k původním dvěma jízdním pruhům na komunikaci. V řešeném úseku v současné době stále probíhají dokončovací práce. Ty však už nemají výrazný vliv na plynulost provozu.

Cílem stavebních úprav v řešeném úseku byla snaha co nejvíce eliminovat dopravní komplikace, které se zde vlivem výrazného nárůstu dopravy projevují, a to zejména během dopravních špiček.

Pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla stavební úpravy společnost Swietelsky s.r.o. za cenu 7,2 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email