Ředitelství silnic a dálnic se omlouvá obyvatelům Českých Budějovic, zejména pak obyvatelům žijícím v bezprostřední blízkosti dálničního tunelu Pohůrka, které jeho probíhající stavba ovlivňuje nejvíce.

V posledních dnech a týdnech jsme na komunikacích v okolí stavby zaznamenali zvýšené množství nečistot, které na silnicích zůstává z kol těžké techniky vyjíždějící ze stavby. Výrazný nárůst znečištění okolí stavby je způsoben nepříznivými klimatickými podmínkami, zejména pak vyšším množstvím srážek a následným střídáním teplot. Rozmrzlý bahnitý materiál tak ulpívá na konstrukcích nákladních vozidel a následně pak končí i mimo staveniště.

I přes snahu zhotovitele a navýšení počtu pracovníků i vozů zajišťujících údržbu a úklid přilehlých komunikací, nedaří se problémy se znečištěním zcela odstranit. Jediným řešením, které by stavbou způsobené problémy zcela odstranilo, je dočasné pozastavení prací v tunelu Pohůrka. Vzhledem k napjatému harmonogramu stavby a plánovanému zprovoznění tunelu společně s celým budovaným úsekem dálnice, nemůže být bohužel k této variantě přistoupeno. Stavba tak musí pokračovat i za poměrně nepříznivých klimatických podmínek.

Za veškeré komplikace způsobené stavbou nového dálničního úseku se tak opětovně omlouváme.

Print Friendly, PDF & Email