Během včerejšího dne došlo k odstranění dopravních omezení v Českém Vrbném na silnici I/20 na výjezdu z Českých Budějovic, kde od začátku března probíhaly práce na obnově protihlukových opatření podél hlavního tahu.

Z důvodu nadlimitní hlukové zátěže bylo rozhodnuto o výměně původních protihlukových stěn v okolí křižovatky silnice I/20 a Husovy třídy na výjezdu z Budějovic. Jednalo se o protihlukové stěny na celkem třech místech. Dvě ze stěn se nacházeli ještě před zmíněnou křižovatkou, třetí pak navazovala přímo za křížením zmíněných silnic.

Během stavebních prací došlo k demolici starých protihlukových stěn na více než 260 metrech. Na jejich místě byly následně vybudovány stěny nové, které byly současně také prodlouženy a navýšeny na výšku mezi 3 a 4 metry.

Protihluková stěna 1 má celkovou délku 160 m, výšku 3,0 m. Provedení je neprůhledné v dl. 130 m a průhledné v severní části v dl. 30 m (před obchodem DAJ Sport).

Protihluková stěna 2 má celkovou délku 40 m a výšku 3,0 m. Stěna je neprůhledná.

Protihluková stěna 3 má celkovou délku 65 m, výška stěny je v jižní části dl. 60 m a vysoká 4,0 m, poslední pole na severní části stěny v dl. 5 m je vysoké 3 m.

V současné chvíli tak skončili práce, které omezovaly provoz na hlavním tahu. Dokončovací práce v místě stavby budou nyní probíhat už převážně mimo silnici I/20 a v prostorech za novými protihlukovými stěnami.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provedla rekonstrukci společnost STRABAG Silnice a. s. za cenu 18 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email