Už zítra (22. 4.) ve večerních hodinách budou zahájeny práce na plánované opravě Strakonické ulice v Českých Budějovicích.

Vozovka v úseku od křižovatky s Pražskou ulicí až po mimoúrovňovou křižovatku se silnicí I/20 (tzv. Diamant) už vlivem výrazného zatížení pomalou dopravou vykazuje řadu závad. Příkladem těchto závad může být tvorba trvalých deformací jako jsou vyjeté koleje, tvorba trhlin, ztráta hmoty z krytu vozovky nebo velké množství výsprav.

Během následujících zhruba dvou měsíců pak budou všechny zjištěné závady odstraněny. V rámci stavebních úprav dojde k výměně asfaltového souvrství vozovky včetně zesílení její únosnosti použitím aramidových vláken v jednotlivých asfaltových vrstvách. Opravou následně projde i povrch zastávek městské hromadné dopravy.

Samotná oprava komunikace bude rozdělena do osmi etap, během kterých se budou postupně měnit dopravní omezení v závislosti na etapizaci stavby. Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat po polovinách, nebude nutné silnici I/3 zcela uzavírat. Provoz bude po dobu stavby na hlavním tahu veden alespoň jedním jízdním pruhem v obou směrech. Stavební práce, které by mohly působit výraznější dopravní komplikace, budou probíhat převážně o víkendech nebo večerních hodinách tak, aby docházelo k pokud možno co nejmenšímu omezení provozu na silnici I/3.

Úplné uzavírky se budou v průběhu realizace stavby týkat ulic Plzeňská a Suchomelská, a to pouze v rámci dvou ze zmíněných osmi etap.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede opravu komunikace společnost EUROVIA CS, a.s., která uspěla ve výběrovém řízení na realizaci stavby s cenou ve výši 44,6 mil. Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email