V sobotu 21. 5. došlo k úplnému obnovení provozu na silnici I/20 na příjezdu do Písku, kde od poloviny dubna probíhala poslední etapa opravy komunikace na průtahu města.

Téměř čtyři kilometry dlouhý úsek vozovky měl být podle původních předpokladů opraven v celé délce do konce loňského listopadu. Kvůli zjištěným stavům, které projektová dokumentace nepředpokládala, došlo na stavbě ke komplikacím. Stav podkladních vrstev u některých sjezdů z hlavního tahu byl horší, než se původně předpokládalo. Oprava tak musela být v těchto úsecích provedena jinou technologií a tím došlo ke zdržení.

Vzhledem ke zhoršujícím se klimatickým podmínkám bylo rozhodnuto o přerušení stavby a dokončení zbývajícího úseku opravy komunikace I/20 před sjezdem na Tábor až v tomto roce. I poslední část opravy ale o víkendu skončila.

Během stavebních úprav došlo v řešeném úseku k obnově konstrukčních vrstev vozovky, reprofilaci příkopů, opravám jednotlivých propustků a výměně svodidel.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provedla opravu komunikace I/20 firma STRABAG a.s., která ve výběrovém řízení uspěla s cenou stavby ve výši zhruba 93,5 mil. Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email