Už zhruba čtrnáct dní je bez omezení průjezdný čtyřpruhový úsek komunikace I/24, I/34 u Třeboně, na kterém od dubna probíhala oprava.

V rámci opravy komunikace od Třeboně až za sjezd na Halámky šlo převážně o obnovu konstrukčních asfaltových vrstev staré komunikace. Provedena tak byla kompletní oprava silnice, která už vykazovala řadu závad jako například trhliny a trvalé deformace. Dále došlo k výměně původní kanalizace, která slouží k odvodnění komunikace a byla v havarijním stavu.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádělo stavební úpravy společenství firem Eurovia a Colas, které uspělo ve výběrovém řízení s cenou opravy ve výši 88,3 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email