Škodu ve výši několikaset tisíc korun (více než 350 000 Kč bez DPH) způsobil zatím neznámý pachatel v okolí města Blatná a silnice I/20. V blízkosti komunikace během loňského roku probíhala náhradní výsadba stromů. Ty se ale nyní staly obětmi vandalismu.

V rozmezí od března do května letošního roku došlo v úsecích silnice I/20 Blatná – Plzeňská, I/20 Blatná – Hněvkov a v katastru obce Velká Turná k poškození a tím i znehodnocení nově vysázených dřevin. Celkem bylo poškozeno 54 lip malolistých.

K poškození stromů došlo nepochybně lidským zaviněním. Některé stromy byly naříznuty pilkou, jiné byly zlomeny nad pevným bodem, nad úvazky. Dle kvalifikovaného odhadu zaměstnanců společnosti STROMMY COMPANY, která pro ŘSD výsadbu realizovala, nemohlo k poškození stromů dojít povětrnostními vlivy, neboť tomu neodpovídá lokace výsadby, časová návaznost ani totožný způsob poškození jednotlivých stromů.

Ve stejných úsecích už společnost STROMMY COMPANY podobné incidenty musela dříve řešit. V období od května do června loňského roku zde došlo k poškození celkem 13 stromů. V období od ledna do března letošního roku pak bylo poškozeno dalších 6 stromů.

Jedná se tak o opakované poškození dřevin v této lokalitě a situaci už vyšetřuje Police ČR.

Za poškozené stromy proběhne na podzim letošního roku náhradní výsadba. Ta už ale nebude probíhat v okolí hlavní komunikace. Vzhledem k opakovanému vandalismu a vysoké pravděpodobnosti opakování podobných incidentů bylo rozhodnuto o vysazení stromů v jiných lokalitách katastru obce Blatná.

Print Friendly, PDF & Email