V souvislosti s pokládkou finální obrusné vrstvy na dalších úsecích nově budovaného obchvatu Chýnova dojde v termínech 20. 8. 2022 21. 8. 2022 a 24. 8. 202225. 8. 2022 k omezením provozu na silnicích II. a III. třídy, které trasu budoucí komunikace I/19 křižují.

V termínu od 20. 8. 2022 do 21. 8. 2022 proběhne úplná uzavírky silnice II/409 s objízdnou trasou obousměrně po I/19, místní komunikaci a II/409 přes Chýnov a Záhostice.

V termínu od 24. 8. 2022 do 25. 8. 2022 následně proběhne úplná uzavírka silnice III/01915 s objízdnou trasou obousměrně po I/19, II/409, místní komunikaci a III/01915 přes Chýnov, Záhostice, Hroby a Lažany.

Print Friendly, PDF & Email