V minulém roce byla silnice I/22 na průtahu obce Drahonice opatřena novým asfaltovým souvrstvím. Po zahájení letošní stavební sezóny se na místě rozběhne druhá etapa stavby. Během té budou budovány objekty zasahující do konstrukce vozovky jako středové ostrůvky a opěrné zdi.

Print Friendly, PDF & Email