Opravovaný úseku silnice I/34 začínající v blízkosti obce Nekrasín až po vjezd do obce Vodná na hranici okresu Jindřichův Hradec je už nyní bez větších omezení průjezdný.

Od první poloviny dubna probíhaly na zhruba 7,5 kilometru dlouhém úseku stavební úpravy vozovky. Během nich došlo na místě k obnově povrchu vozovky v celé šířce včetně úpravy krajnic, příkopů a obnovy odvodňovacího systému vozovky pomocí betonových žlabů tzv. curb – kingů. Úpravami prošly také autobusové zastávky nacházející se v tomto úseku. Hlavním důvodem opravy komunikace byl již nevyhovující stav povrchu vozovky, který byl během diagnostických průzkumů zjištěn. Během tohoto týdne už na místě probíhaly pouze dokončovací práce například na dostavbě protihlukové stěny před jedním z rodinných domů, který se na trase nachází.

Po dobu prací v řešeném úseku nemusela být komunikace uzavřena a provoz byl z velké části veden pouze zúženými jízdními pruhy.

Stavební úpravy prováděla pro Ředitelství silnic a dálnic společnost STRABAG a. s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby ve výši 126,5 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email