Během včerejšího dne došlo k úplnému zprovoznění komunikace I/22 ve Strakonicích, na které v rámci akce I/22 Strakonice, Kaufland – Otava od druhé poloviny října probíhala oprava.

Stavební práce se týkaly zhruba 1100 metrů dlouhého úseku silnice I/22, a to od okružní křižovatky silnic I/22 a silnice 13911 u Nákupního parku Strakonice až před začátek mostu přes řeku Otavu. Stavební úpravy, které byly v řešeném úseku provedeny zahrnovaly obnovu vozovkového souvrství, zpevnění a obnovu krajnic, pročištění příkopů, obnovu přídlažby a obnovu rovnosti krytu vozovky. Stávající asfaltový kryt vozovky byl odfrézován, došlo k vyspravení trhlin a výtluků a následně byla položena nová ložní a obrusná vrstva. Po opravě krytu vozovky bylo také obnoveno vodorovné dopravní značení.

Stavba probíhala za úplné uzavírky silnice I/22 v řešeném úseku. Objízdná trasa byla vedena po obchvatu města Strakonice, tedy po I/22 a následně po komunikaci I/4. Nyní už mohou řidiči komunikaci opět využívat bez omezení.

Oproti původním předpokladům byla oprava dokončena se zhruba týdenním předstihem.

Stavební úpravy prováděla pro Ředitelství silnic a dálnic společnost ZNAKON, a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby ve výši 14,8 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email