Písecká ulice ve Strakonicích (silnice I/4) od křižovatky s ulicí Alf. Šťastného (silnice I/22) až ke kruhovému objezdu u Jihospolu je již od minulého týdne průjezdná bez omezení. V řešeném úseku probíhala od začátku června oprava Písecké ulice, a to za úplné uzavírky komunikace. Veškerá doprava tak byla po dobu prací na vozovce vedena po silnici I/22.

Během oprav došlo k obnově krytových vrstev v celé šířce vozovky. V řešeném úseku proběhlo odfrézování asfaltových vrstev, lokální vysprávky, pročištění a sanace starých propustků pod silnicí I/4, pročištění a sanace propustků pod sjezdy a výměna poškozených obrubníku a přídlažeb. Výměnou opotřebené obrusné vrstvy vozovky byly obnoveny protismykové vlastnosti krytu vozovky. Opravou komunikace by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na ní.

Pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla stavební úpravy v řešeném úseku firma ZNAKON a.s., která ve výběrovém řízení uspěla s cenou 14,62 mil. Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email