V souvislosti s výstavbou odpočívky Chotýčany na D3 dojde od pátku až do pondělí v řešeném úseku k omezení provozu na dálnici. Na místě bude prováděna montáž nosné konstrukce nového mostu přes dálnici.

 

Během provádění stavebních úprav dojde na místě k částečné i úplné uzavírce dálnice, a to následovně:

a) současně (1) levý jízdní pruh v km 122,825 – 125,175 vpravo a (2) levý jízdní pruh v km 125,385 – 123,055 vlevo; 10. 6. 2022, 07:00–14:00 hod. (demontáž svodidel – etapa 04.1); provoz bude veden v režimu 1/1

b) pravý pás dálnice v km 123,175 – 125,050; 10. 6. 2022, 14:00 hod. – 13. 6. 2022, 07:00 hod. (etapa 4); provoz bude veden v režimu 1+1/0

c) levý a pravý pás dálnice v km 117,870 – 125,611; 12. 6. 2022, 04:30–08:00 hod. [vložená uzavírka k písm. b) – etapa 5]; provoz bude veden po objízdné trase

d) současně (1) levý jízdní pruh v km 122,825 – 125,175 vpravo a (2) levý jízdní pruh v km 125,385 – 123,055 vlevo; 13. 6. 2022, 07:00–14:00 hod. (montáž svodidel – etapa 04.2); provoz bude veden v režimu 1/1

V době úplné uzavírky dálnice (bod c) bude provoz veden po objízdných trasách následovně:

a) ve směru na České Budějovice – MÚK Ševětín (EXIT 118) – silnice II/603 (Ševětín, Vitín, Chotýčany) – silnice II/146 – MÚK Lhotice (EXIT 125) a dále po dálnici D3 ve směru na České Budějovice

b) ve směru na Tábor – MÚK Lhotice (EXIT 125) – silnice II/146 (směr Hluboká nad Vltavou) – silnice II/603 (Chotýčany, Vitín, Ševětín) – MÚK Ševětín (EXIT 118) a dále po dálnici D3 ve směru na Tábor

 

Stavební práce budou prováděny se snahou zkrátit dobu uzavírky na minimum. Termín ukončení uzavírky je pak závazný.

Za případné komplikace v provozu se předem omlouváme.

Print Friendly, PDF & Email