Oprava přes kilometr dlouhého úseku silnice I/20 na Strakonicku v rámci akce I/20 Obora – Sedlice byla zahájena.

Vozovka, vedoucí přímo okolo Sedlické obory na hlavním tahu mezi Pískem a Plzní už vykazuje řadu závad jako poruchy krytu, trhliny nebo nerovnosti, a to jak podélné, tak i příčné. V řešeném úseku tak bude provedena obnova asfaltového souvrství vozovky, která zvýší bezpečnost provozu, ale také prodlouží životnost samotné komunikace. K poslední opravě na tomto úseku došlo během roku 2009.

Samotná oprava proběhne po etapách za částečné uzavírky hlavního tahu, kdy bude provoz okolo místa prací veden jedním jízdním pruhem kyvadlově. Omezení by od zahájení stavebních prací až do zprovoznění řešeného úseku mělo trvat maximálně 45 dní, tedy zhruba do poloviny června.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí stavební úpravy na silnici I/20 společnost Silnice Klatovy a.s. za cenu 12,7 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email