Podél dálnic mohou řidiči pozorovat oplocení, které většinou kopíruje trasu jednotlivých úseků. Důvod pro instalaci oplocení v okolí komunikací je jednoduchý. Jde hlavně o bezpečnost. Zábrany, které díky oplocení na jednotlivých úsecích vznikají, jsou schopné znemožnit zvěři a osobám, aby se pohybovali v prostoru vozovky. Riziko srážky s oběma skupinami se tak rapidně snižuje.

Oplocení v okolí komunikací je nutné u již zmíněných dálnic, ale mnohdy také u silnic pro motorová vozidla. Jeho stavba podléhá odborným předpisům, podle kterých musí Ředitelství silnic a dálnic postupovat. V rámci Jihočeského kraje je na drtivé většině úseků oplocení již na svém místě. To se týká celé délky jihočeské části dálnice D3, ale třeba i úseku silnice I/20 Nová Hospoda – Písek. Místo přidávání nového oplocení se tak nyní činnost silničářů soustředí spíše na údržbu oplocení stávajícího.

V současné době probíhá výměna oplocení na dálnici D3 ve směru Praha, a to mezi kilometry 70 – 65. Kontroly samotného oplocení probíhají jako součást každodenní služby asistence ŘSD a jsou i součástí kontrolní činnosti provozních techniků. Tady se jedná o běžné kontroly pohledem z vozidla za přiměřeně pomalé jízdy. V případě zjištění porušení oplocení se pak zaměří detailněji na zjištěnou závadu v úseku. V průběhu roku provádí provozní technici jednou až dvakrát kontrolu oplocení zaměřenou na výběr úseků vhodných pro opravy v dalším období. Další kontroly se provádějí zpravidla po přívalových deštích a při silném větru, kdy může dojít k poškození oplocení pádem stromů apod.

Oplocení může být poškozeno řadou příčin například již zmíněným větrem nebo pádem stromů. Zvěř, proti které je oplocení budováno, dokáže napáchat škody pouze v minimálním množství případů. Problémem, na který se nyní musejí silničáři více soustředit, jsou krádeže samotného oplocení. Mnohdy se jedná o několikametrové úseky zcizeného oplocení. Z toho důvodu musí být oplocení v okolí silnic také průběžně doplňováno. Příkladem je dálnice D4.

Ploty v okolí komunikací hrají významnou roli při zvyšování bezpečnosti provozu, a to i když řidiči mnohdy ani nepostřehnou, že se u daných komunikací nacházejí. Chrání řidiče, majetek a také zvěř.

Print Friendly, PDF & Email