Pro pokračování stavby dálnice D3 a především kvůli přípravě území pro stavbu dálničního tunelu bylo na odboru dopravy a silničního hospodářství požádáno o úplnou uzavírku ulice Dobrovodská, a to v úseku mezi Dobrou Vodou a Českými Budějovicemi v termínu od 24. 7. do 28. 7. 2021.

Důvodem pro úplné uzavření řešeného úseku je potřeba výměny původního vodovodního potrubí o tloušťce 500 mm, které se nachází v hloubce zhruba 4 m pod úrovní komunikace. Po uložení nového potrubního vedení proběhnou na místě práce na obnově konstrukčních vrstev vozovky a silnice tak bude pro řidiče opět průjezdná bez omezení.

Uvědomujeme si, že dopravní situace ve městě je i díky ostatním prováděným stavbám v současné době značně komplikovaná. Nicméně, pro snížení rizika dalšího prodloužení stavby samotné dálnice – obchvatu města Českých Budějovic, které by mělo na dopravu mnohonásobně větší dopad, je tato uzavírka nutná. Odsunem této plánované přeložky vodovodu by hrozilo, že přepojení na nový vodovod by se mohly dostat do období nevhodných klimatických podmínek a nebylo by možné přepojení dokončit. Tím by došlo ke značnému narušení harmonogramu stavby.

Tímto se občanům především Dobré Vody u Českých Budějovic i občanům Českých Budějovic omlouváme za komplikace způsobené touto uzavírkou.

Po dobu uzavírky Dobrovodské ulice bude veškerá doprava vedena po objízdné trase přes Ledenickou ulici.

Print Friendly, PDF & Email