V pondělí 22. 5. bude zahájena oboustranná oprava dálnice D3 v úseku mezi kilometry 62,3 – 70,7. Přesněji jde o úsek dálnice mezi Chotovinami a Mitrovicemi. Samotná stavba pak zasahuje jak do Jihočeského, tak do Středočeského kraje.

Dálnice už v řešeném úseku vykazuje řadu závad jako například trhliny na povrchu vozovky, výtluky nebo příčné nerovnosti. Během 60 dní trvající opravy pak dojde k odstranění všech zjištěných závad a budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky, a to jak na silnici, tak i na mostech v opravovaném úseku. Součástí stavby pak je i oprava povrchu na mimoúrovňové křižovatce Chotoviny a stavební úpravy povrchu na odpočívce Mitrovice.

Po dobu opravy musí řidiči počítat s omezením provozu. Doprava bude vedena pouze jedním jízdním pruhem v obou směrech. V rámci některých etap opravy dojde k uzavření jednotlivých větví MÚK Chotoviny, a to následovně.

 

Termíny a přesná podoba omezení:

– částečná uzavírka dálnice D3 v souvislosti s akcí „D3 oprava AB vozovky v km 62,3–70,7 P+L“, v rozsahu:

a) část levého a pravého pásu dálnice v km 62,250–73,150; 22. 5. 2023 (realizace DIO pro etapu 1); provoz bude veden režimu 1/1,

b) levý pás dálnice v km 70,765–62,250 vč. nájezdové větve MÚK Chotoviny (EXIT 70) vlevo; 23. 5.–21. 6. 2023 (1. etapa); provoz bude veden režimu 0/1+1 a po objízdné trase,

c) část levého a pravého pásu dálnice v km 62,250–73,100; 22. 6. 2023 (realizace DIO pro etapu 2); provoz bude veden režimu 1/1,

d) pravý pás dálnice v km 62,260–70,890 vč. výjezdové větve MÚK Chotoviny (EXIT 70) vpravo; 23. 6.–20. 7. 2023 (2. etapa); provoz bude veden režimu 1+1/0 a po objízdné trase,

 

– objížďka v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I písm. b) a d) výroku tohoto rozhodnutí s následujícími trasami:

a) za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Chotoviny (EXIT 70) vlevo – silnice III/00341 – silnice I/3 (Rzavá, Sudoměřice u Tábora, směr Benešov) – silnice I/3 (směr Benešov),

b) za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Chotoviny (EXIT 70) vpravo – silnice I/3 (Sudoměřice u Tábora, Rzavá, směr Chotoviny) – silnice III/00341 a dále dle místní úpravy provozu.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společenství firem „D3 oprava AB vozovky“ složené z firem MI Roads a.s., BES s.r.o., Subterra a Dömper za cenu 218 mil. Kč bez DPH.

 

Přesná podoba dopravně inženýrských opatření ke stažení ZDE.

Print Friendly, PDF & Email