V pondělí 11. 3. budou zahájeny práce na kompletní rekonstrukci dvou mostů na vjezdu do Třeboně na silnici I/24.

Během provádění oprav dojde v podstatě k úplné demolici nájezdových ramp přes železniční trať na východním okraji Třeboně na silnici I/24. Následně pak budou na stejném místě vybodovány nové mostní konstrukce.

Důvodem kompletní rekonstrukce obou mostů je jejich nevyhovující technický stav. Povrch spodních staveb je mírně degradovaný a vykazuje závady, které ovlivňují jejich životnost. Nosníky místy nemají potřebnou krycí vrstvu a omezenou funkčnost mají i izolační systémy obou mostních konstrukcí.

Samotná oprava bude prováděna za úplné uzavírky obou nájezdových/sjezdových ramp. Provoz bude sveden na objízdnou trasu přes Táborskou a Jiráskovu ulici. Stavba by tak neměla působit výrazné dopravní komplikace ani zdržení.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost COLAS CZ, a.s. za cenu 42 mil. Kč bez DPH. Úplné zprovoznění opravovaného úseku je pak plánované na druhou polovinu srpna letošního roku.

Print Friendly, PDF & Email