Ve středu 15. 6. 2022 bude zahájena další letošní akce na silnici I/22, a to oprava mostu v katastru obce Jinín na Strakonicku.

V průběhu stavebních prací v rámci I/22 Jinín, most ev. č. 22-040 dojde na téměř 20 metrů dlouhém mostě k výměně mostních závěrů, ložisek a úpravě spodní stavby. Ta zahrnuje odstranění a náhradu závěrných zídek a úložného prahu. Během výměny ložisek bude nosná konstrukce zvednuta a ponechána na provizorní nosné konstrukci. Dále bude provedena výměna říms, vozovkového souvrství a záchytného systému.

Samotná oprava bude prováděna po polovinách a nebude tak nutné komunikaci zcela uzavírat. Provoz bude veden jedním jízdním pruhem kyvadlově.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost SUPER-KRETE CZECH s.r.o., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou stavby ve výši 16,5 mil. Kč bez DPH. K opětovnému uvedení mostu do provozu by pak mělo dojít do konce listopadu.

Print Friendly, PDF & Email