Stavba Vodňany – Nová Hospoda, uspořádání 2+1 je součástí připravovaného projektu při rozšiřování silnice I/20 v úseku Písek – Pištín. Celý projekt se pak skládá ze 4 etap, a to I/20 Písek–Protivín, uspořádání 2+1, I/20 Protivín – Vodňany, uspořádání 2+1, I/20 Vodňany – Nová Hospoda, uspořádání 2+1 a I/20 Nová Hospoda – Pištín, uspořádání 2+1.

Přestavba I/20 v délce zhruba 8,5 kilometru by měla v co největší míře zachovávat současné vedení trasy v řešeném úseku mezi křižovatkami silnic I/20 x III/12231 ve Vodňanech a I/20 x II/122 u Nové Hospody. Uspořádání 2+1 ale zvýší kapacitu stávající komunikace a umožní pravidelné střídání předjížděcího jízdního pruhu pro jeden a druhý směr v pravidelných vzdálenostech.

V rámci příprav na stavbu byl v druhé polovině loňského roku dokončen čistopis dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Samotné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí se pak předpokládá ještě v první polovině letošního roku.

V případě bezproblémového průběhu příprav plánuje ŘSD ČR zahájit stavbu s odhadovanou cenou zhruba 320 milionů korun (bez DPH) v průběhu roku 2025.

Print Friendly, PDF & Email