V pondělí 22. března bude zahájena druhá etapa opravy komunikace I/22 na průtahu obce Drahonice, ležící na spojnici měst Strakonice a Vodňany.

 

V minulém roce již v rámci první etapy proběhla obnova asfaltového souvrství vozovky na průtahu obce. V rámci druhé etapy dojde ke stavebním úpravám komunikace I/22 v podobě vybudování středních dělících ostrůvků v místě vjezdu do Drahonic, a to jak ve směru od Strakonic, tak ve směru od Vodňan. Dále budou opraveny, respektive odstraněny stávajících opěrné zídky a dojde k realizaci zídek nových. Povrch silnice I/22 pak bude opraven i v rozsahu opěrných zdí.

Řidiči se kvůli stavebním úpravám stejně jako v minulém roce nevyhnou dopravním omezením. Osobní automobily budou i nadále moci obcí projet. Doprava zde bude řízena semafory, případně regulovčíky. Řidiči nákladních automobilů však musejí cestou do Strakonic počítat s objízdnou trasou, která bude vedena po silnicích I. třídy a to po I/20 a I/4. Pokud budou nákladní vozidla mířit dále do Horažďovic, musí využít objízdné trasy po silnicích I/20 a II/188.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí stavební úpravy firma Skanska, která by měla práce na místě dokončit do 30. června. Celková cena za akci I/22 Drahonice byla vysoutěžena na 31, 725 mil. Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email