V úterý 6. dubna bude zahájena plánovaná oprava silnice I/34, která začíná v blízkosti obce Nekrasín až po vjezd do obce Vodná na hranici okresu Jindřichův Hradec.

 

Stavební úpravy řešeného úseku v délce více než 7,5 kilometru budou probíhat v rámci 4 etap. Během nich dojde na místě k obnově povrchu vozovky v celé šířce včetně úpravy krajnic, příkopů a obnovy odvodňovacího systému vozovky pomocí betonových žlabů tzv. curb – kingů. Úpravami projdou také autobusové zastávky nacházející se v tomto úseku. Hlavním důvodem opravy komunikace je již nevyhovující stav povrchu vozovky, který byl během diagnostiky vozovky zjištěn.

Práce na silnici budou probíhat po polovinách. Provoz bude prozatím díky dostatečně velké šířce vozovky veden zúžením obousměrně. V pozdějších fázích stavby, která je plánovaná na 7 měsíců, může být doprava řízena jedním jízdním pruhem kyvadlově. Úplná uzavírka komunikace však plánovaná není.

Stavební úpravy bude pro Ředitelství silnic a dálnic provádět firma STRABAG a. s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby ve výši 126,5 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email