Kácením stromů a dřevin v bezprostředním okolí silnice I/3 na obchvatu města Velešín budou v pondělí 15. března zahájeny přípravné práce pro plánovanou výstavbu nové průsečíkové křižovatky na severním okraji města.

Zahájení realizace samotné stavby křižovatky silnic I/3 x III/15610 (ulice Budějovická) a místní komunikace plánujeme v průběhu následujícího měsíce. Nově vybudovaná křižovatka následně nahradí křižovatku stávající, která z je z dopravního hlediska v již nevyhovujícím stavu.

Po dobu kácení, které je plánováno zhruba na 14 dní, dojde na místě pouze k minimálnímu omezení provozu. Řešený úsek bude řádně vyznačen a tak by zde nemělo docházet k výrazným dopravním komplikacím.

Realizace nové křižovatky bude koordinována s další stavbou, kterou ŘSD v úseku okolo Velešína plánuje zahájit také během měsíce dubna. Tou bude oprava komunikace I/3 od křižovatky se silnicí II/155 v Holkově až po čerpací stanici Benzina na konci Velešína.

O jednotlivých stavbách a také o dopravních omezeních, které stavební úpravy způsobí, vás budeme informovat.

 

Print Friendly, PDF & Email