V příštím týdnu dojde k omezení provozu na silnici I/34 na křižovatce ulic Nádražní, Generála píky a Jírovcova v Českých Budějovicích.

Důvodem omezení budou stavební práce na mostě na silnici I/34 v bezprostřední blízkosti zmíněné křižovatky. Most prošel v létě roku 2021 opravou. Bohužel, v místě oprav se začaly vytvářet závady na vozovce, které je nutné odstranit. V rámci záručních oprav tak bude provedeno odvodnění mostního závěru drenážním betonem a v řešeném úseku bude položen nový povrch z litého asfaltu.

Komunikace během prací nebude zcela uzavřena. Příjezd na křižovatku ve směru do centra ČB bude sveden do jednoho jízdního pruhu.

Samotné záruční opravy pak proběhnou v termínu od 4. do 8. 12. 2023.

Print Friendly, PDF & Email