Práce na opravě komunikace I/20 na průtahu města Písek se po zimní přestávce dnes opět rozbíhají.

Téměř čtyři kilometry dlouhý úsek vozovky měl být podle původních předpokladů opraven v celé délce do konce loňského listopadu. Kvůli zjištěným stavům, které projektová dokumentace nepředpokládala, došlo na stavbě ke komplikacím. Stav podkladních vrstev u některých sjezdů z hlavního tahu byl horší, než se původně předpokládalo. Oprava tak musela být v těchto úsecích provedena jinou technologií a tím došlo ke zdržení.

Vzhledem ke zhoršujícím se klimatickým podmínkám bylo rozhodnuto o přerušení stavby a dokončení zbývajícího úseku opravy komunikace I/20 před sjezdem na Tábor až v tomto roce. Nyní budou stavební práce v řešeném úseku znovu obnoveny. Úplně dokončeny by pak měly být v druhé polovině května.

Práce na obnově konstrukčních vrstev vozovky, reprofilaci příkopů, opravách jednotlivých propustků a výměně svodidel budou i v tomto roce prováděny za provozu se snahou o co nejmenší omezení provozu.

Pro Ředitelství silni a dálnic provádí opravu komunikace I/20 firma STRABAG a.s., která ve výběrovém řízení uspěla s cenou stavby ve výši zhruba 93,5 mil. Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email