Tento rok plánujeme opravit přibližně 4 km dlouhý úsek silnice I/20 mezi Kfely a Krásným Jezem. Zhotovitelem prací s předpokládanou cenou 40,87 mil. Kč bez DPH se stala společnost ROADFIN STAVBY s.r.o. Rekonstrukce zahrnuje výměnu krytových vrstev vozovky, sanaci podkladních vrstev, opravu stávajících propustků, úpravu nezpevněné krajnice a svodidel, ale i úpravu a obnovu dopravního značení. Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky s řízeným kyvadlovým provozem. O přesném termínu zahájení vás budeme včas informovat.

Print Friendly, PDF & Email