Na konci srpna jsme zprovoznili stavbu „D6 Lubenec, obchvat“ o celkové délce 4,9 km v hodnotě 1 mld. Kč bez DPH. Provedli jsme celkem 24 oprav v hodnotě bezmála 300 mil. Kč bez DPH, přičemž některé z nich dokončíme příští rok. Kromě rekonstrukce povrchů komunikací, různých typů křižovatek, dvou průtahů obcí, jsme také provedli sanaci svahu, statické zajištění komunikace, ale i rekonstrukci autobusových zastávek a opravu 8 mostů v hodnotě 71 mil. Kč bez DPH. Údržba zahrnující například kácení dřevin, sečení, protismykovou údržbu vozovek, odvodňovací žlaby, ale i běžné prohlídky mostů nás stála 242 mil. Kč bez DPH.

Jaké stavby a nejdůležitější opravy nás v Karlovarském kraji čekají v roce 2022?

  • D6 Hořovičky – obchvat: probíhá výběrové řízení, stavbu plánujeme zahájit v 2. polovině roku
  • D6 Hořesedly – přeložka: probíhá výběrové řízení na zhotovitele, stavbu plánujeme zahájit v 2. polovině roku
  • D6 Krupá – přeložka: zhotovitel byl vybrán Metrostav Infrastructure a.s., začátkem roku 2022 by měla být stavba zahájena
  • I/25 oprava mostu ev.č. 25-002 Horní Žďár – odhadovaná cena 17 mil. Kč bez DPH, bude provedena kompletní rekonstrukce mostu
  • I/13 oprava mostu ev.č. 13-003..1 a 13-003..2 – Dalovice, odhadovaná cena 9 mil. Kč bez DPH
  • I/20 Březová v úseku hráz v. n. Březová – podjezd pod železniční tratí, odhadovaná cena 33 mil. Kč bez DPH
  • I/20 Humanizace průtahu Krásné Údolí – odhadovaná cena 45 mil. Kč bez DPH
  • I/6 křižovatka Olšová Vrata – odhadovaná cena 2,4 mil. Kč bez DPH
  • /21 oprava čtyř mostů I/21 – Drmoul, odhadovaná cena 10,4 mil. Kč bez DPH, sanace stávajících mostů 21H-015 (SO 202) a 21H-017 (SO 204) a oprava na SP 21H-014 (SO201) a 21H-016 (SO 203)
Print Friendly, PDF & Email