Dnes jsme zahájili opravu silnice I/13 mezi Ostrovem a Karlovými Vary v úseku km 6,517 – 7,890, kde nyní v levém jízdním pásu ve směru na Karlovy Vary probíhá frézování. Během víkendu zde došlo k osazení dočasného dopravního značení a obousměrná doprava byla svedena do pravého jízdního pásu ve směru na Chomutov.  

V rámci opravy dochází k výměně obrusné a ložné vrstvy asfaltu, sanaci výtluků, sanaci trhlin a opravě obrub na okružní křižovatce. V rámci prací jsou řešeny bezpečnostní závady. Řešený úsek se konkrétně skládá z levého jízdního pásu (směr Karlovy Vary) a všech větví mimoúrovňové křižovatky Ostrov – průmyslová zóna včetně okružní křižovatky. Zhotovitelem prací v přibližné hodnotě 28,15 mil. Kč bez DPH je společnost Eurovia CS, a.s. Rekonstrukci 1,4 km dlouhé úseku plánujeme ukončit tento rok v červenci. Řidičům děkujeme za trpělivost.

 

Print Friendly, PDF & Email