Oprava mostu na silnici I/6 u Andělské Hory opět pokročila a nyní zde probíhá bednění otvorů okolo prefabrikátů a montáž výztuže říms. V sobotu 25. září pak provedeme betonáž říms a betonáž prostoru okolo prefabrikátů. Rekonstrukci mostu v hodnotě 7,86 mil. Kč bez DPH plánujeme ukončit již tento měsíc. Řidiči místem projedou bez dopravního omezení obousměrně.

V srpnu 2021 jsme zahájili práce na mostě, jehož nosnou konstrukci budou tvořit železobetonové prefabrikované rámové prvky. Rámy budou uloženy na základovou železobetonovou desku a zakončeny na obou stranách silnice železobetonovým monolitickým čelem. Na čelech budou provedeny železobetonové monolitické římsy, na kterých budou osazena zábradlí. Koryto se provede vydlážděním z lomového kamene a na obou stranách mostu naváže na stávající stav a bude zakončeno betonovým prahem a těžkým kamenným záhozem.

Podívejte se, jak rekonstrukce mostu probíhala v srpnu a září:

Print Friendly, PDF & Email