Na silnici I/20 v úseku Teplička – Cihelny se řidiči setkají s přechodnou úpravou provozu u mostu 20-007 a 20-008 (v km staničení 10,743 a 11,189). Dopravní značení je umístěné u každého mostu podél říms a provoz zde není nijak omezen. Svodidla, která nesplňují požadovanou zádržnost, jsou na místě dopravně označena a v příštím roce oba mosty opravíme za úplné uzavírky. Objízdná trasa povede po vedlejší souběžné komunikaci, která byla letos za tímto účelem opravena.

Print Friendly, PDF & Email