Aktuálně na silnici I/21 probíhá seřezávání krajnic a ruční dočišťování pod svodidly v úseku od křižovatky na obec Okrouhlá směrem na Mariánské Lázně až na hranice s Plzeňským krajem. Práce probíhají postupně vždy po cca 2km úsecích, a to na obou stranách vozovky. Místo je světelně i dopravně značené a řidiči zde projedou obousměrně se sníženou rychlostí. Hotovo budeme mít do 10 dní.

Seříznutím krajnic dosáhneme lepšího odvodnění komunikace, kdy vodu odvedeme na nezpevněnou část krajnice a dál do příkopu. Těmito každoročními pracemi tak zajistíme vyšší bezpečnost provozu.

Print Friendly, PDF & Email