Na stavbě dálnice D6 u Hořoviček o délce 5,2 km se v těchto dnech pracuje například na zhotovení provizorní komunikace u budoucí mimoúrovňové křižovatky Jesenice. O kousek dál probíhá konsolidace opěrné stěny u silnice I/27 a realizace konsolidačního násypu pro budoucí most na silnici I/27 vedoucího přes dálnici. Na konsolidačním náspyu se pracuje také na mostu na silnici II/606. Probíhá také nakládka a převoz ornice do konsolidacnich nasypů, dále pak na mezideponii stavby ke zpětnému ohumusovani svahů a přebytky k trvalému uložení na okolní zemědělské pozemky. Na mostu přes silnici do Bukova pak pokračuje výstavba jeho založení.

Stavbu “D6 Hořovičky, obchvat” s předpokládanou cenou 1,9 mld. Kč bez DPH plánujeme zprovoznit v roce 2025. Zhotovitelem stavby je Berger Bohemia a.s., Eurovia CS, a.s. a Stavby mostů a.s.

 

 

Print Friendly, PDF & Email