Na silnici I/6 u obce Klest jsme ukončili opravu mostu v hodnotě 8,5 mil. Kč bez DPH, jejíž zhotovitelem byla společnost Metrostav a.s. Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek se práce mírně posunuly a rekonstrukci jsme ukončili v pátek 10. prosince 2021. Místo je od pátečních 15 hodin opět obousměrně průjezdné bez omezení. Během prací zde byla kyvadlová doprava řízená semafory a řidičům děkujeme za trpělivost.

V rámci rekonstrukce mostu došlo k odstranění stávajícího mostního vybavení, římsy, vozovky i s hydroizolací a obou mostních závěrů, které jsme nahradili novými. V rámci této stavby se provedlo také rozšíření nezpevněné krajnice na karlovarském předpolí, doplnila se příčná drenáž před přechodovou oblastí opěry a zasanovala se stávající drenážní trubka osazená v křídlech opěry. Zbudovala se také dvě nová služební schodiště a provedlo se odláždění za římsami a podél obou opěr.

Print Friendly, PDF & Email