Oprava mostu v Pomezí nad Ohří na silnici I/6 je v plném proudu. Aktuálně zde probíhá vázání výztuže závěrné zídky a křídla, vrtání děr pro výztuž závěrné zídky a křídla, sanace líc opěr a podhledů nosné konstrukce pod mostem. Řidiči místem projedou po vedlejším mostě obousměrným provozem. Letos v říjnu dokončíme směr do Německa a kompletní opravu v hodnotě 31,5 mil. Kč bez DPH ukončíme v září 2022.

Jedná se o opravu stávajícího silničního mostu 6-074i.1 a 6-074i.2 přes železniční trať v nezastavěné části obce Pomezí nad Ohří bez zásahu do nosné konstrukce. Během opravy zde bude provedena kompletní výměna příslušenství mostu (římsy, vozovka, zábradlí, svodidla) včetně výměny izolace nosné konstrukce mostu. Betonové odvodňovací žlaby, které jsou součástí nosné konstrukce, budou vyčištěny a sanovány. Ocelové části žlabu a mostní dilatační závěry budou vyměněny. Dále zde budou provedeny sanace spodní stavby a nosné konstrukce.

 

Print Friendly, PDF & Email