Dne 27. 5. zahájíme opravu silnice I/20 na průtahu Karlovými Vary v části Doubí. Celková délka úseku je 0,7 km. Zhotovitelem je firma Silnice Topolany a. s. s cenou 10,59 mil. Kč (bez DPH).

V rámci opravy provedeme rekonstrukci silnice I/20, kde obnovíme asfaltové souvrství včetně podkladní a ochranné vrstvy, vyměníme zeminu v podloží, dále pročistíme či vyměníme poškozené uliční vpusti pro zajištění odvodnění pláně a povrchu vozovku a v celém úseku obnovíme dopravní značení.

Cílem rekonstrukce je zajištění bezpečnosti silničního provozu na komunikaci, zvýšení životnosti vozovky a zajištění bezproblémového odvodnění komunikace.

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky s kyvadlovým provozem řízeným semafory. Zprovoznit plánujeme koncem července 2024.

Print Friendly, PDF & Email